لوزی

تیشرت بچگانه باترفلای آبی

۳۰۰,۰۰۰ تومان 30000003000000

5 (1رأی) 5
( ۱ رأی)
رنگ: آبی
جنس: سوپر فلامنت

مشاوره تلفنی رایگان۰۹۱۹-۵۱۲۳۶۲۰

کیفیت ‌تضمین‌شده

ارسال به سراسر کشور

تحویل سریع

[][ { "12": { "value": { "pk": 12, "name": "L", "extra_data": null, "order": 5, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 12, "name": "L", "extra_data": null, "order": 5, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4081, "product": 1875, "name": "تیشرت بچگانه باترفلای آبی - سایز:L", "options": [ { "pk": 12, "name": "L", "extra_data": null, "order": 5, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 250000, "final_price": 250000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "13": { "value": { "pk": 13, "name": "XL", "extra_data": null, "order": 6, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 13, "name": "XL", "extra_data": null, "order": 6, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4082, "product": 1875, "name": "تیشرت بچگانه باترفلای آبی - سایز:XL", "options": [ { "pk": 13, "name": "XL", "extra_data": null, "order": 6, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 250000, "final_price": 250000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "48": { "value": { "pk": 48, "name": "2XL", "extra_data": null, "order": 7, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 48, "name": "2XL", "extra_data": null, "order": 7, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4083, "product": 1875, "name": "تیشرت بچگانه باترفلای آبی - سایز:2XL", "options": [ { "pk": 48, "name": "2XL", "extra_data": null, "order": 7, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 250000, "final_price": 250000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "49": { "value": { "pk": 49, "name": "3XL", "extra_data": null, "order": 8, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 49, "name": "3XL", "extra_data": null, "order": 8, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4084, "product": 1875, "name": "تیشرت بچگانه باترفلای آبی - سایز:3XL", "options": [ { "pk": 49, "name": "3XL", "extra_data": null, "order": 8, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 250000, "final_price": 250000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] } } ]false

۳۰۰,۰۰۰ تومان

موجودی:
موجود
ارسال از:

اولین روز کاری

تیشرت پینگ پنگ باترفلای آبی

اندازه‌ی این تیشرت برای پسران در رده‌ی سنتی نوجوانان و ورزشکاران زن مناسب است.