lozi

false0

۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ تومان

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱۴۵,۰۰۰ تومان

  • ...
  • ...

برترین خریداران پینگ پنگ :

اسماعیل احمدی پور

۳۱.۰ M

رضا عبدالملکی

۲۸.۶ M

عرشیا خلیلی

۲۷.۷ M
لیدربورد

پوشاک و لباس پینگ پنگ

ورزش پینگ پنگ، جزء ورزش‌های بسیار پر جنب‌وجوش‌ای است که بازیکن در آن تحرک زیادی را خواهد داشت. به همین خاطر در انتخاب پوشاک پینگ پنگ و لباس پینگ پنگ دقت کافی را به خرج دهید.

لباس پینگ پنگ از یک تیشرت آستین کوتاه با یک شلوارک نه خیلی بلند، به همراه یک جفت جوراب تا ماهیچه ساق پا تشکیل می‌شود. این جوراب‌ها در مقایسه با جوراب‌های فوتبال از کوتاهی بیشتری برخوردار هستند. کیفیت جوراب به علت قرار گرفتن در کفش و میزان احساس راحتی پا مهم خواهد بود.در ورزش پینگ پنگ، راحتی بازیکن بسیار اهمیت دارد. به همین خاطر پوشاکی را مورد استفاده قرار دهید که در آن‌ها در بالاترین سطح از راحتی باشید.