lozi

برترین خریداران تنیس :

خانی

۵.۰ M

کورش دوالو

۴.۸ M

پریناز اطیفی

۴.۱ M
لیدربورد

قیمت و خرید سبد توپ تنیس

یکی از لوازم پرکاربرد تنیس مخصوصا در جلسات تمرینی سبد توپ تنیس است . سبد توپ تنیس برای جمع آوری و نگهداری توپ تنیس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سبدها معمولا دو دسته برای نگهداری دارند که زمانی که سبد را روی زمین گذاشته می‌شود به عنوان پایه نیز از آنها استفاده می‌شود. همچنین یک صفحه جداکننده و در دارد که توپ ها در زمان حمل از سبد بیرون نریزند. این سبدها انواع و ظرفیت های مختلفی دارند که می‌توانید جزییات قیمت سبد توپ تنیس و ظرفیتهای مختلف را در فروشگاه لوزی مشاهده کنید .