لوزی

تی فیت 290 پاور مکس 2022

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان 5750000057500000

5 (1رأی) 5
( ۱ رأی)
سطح بازی: مبتدی,نیمه‌حرفه‌ای
رده سنی: بزرگ‌سال
رنگ: مشکی-آبی-قرمز

مشاوره تلفنی رایگان۰۹۱۹-۵۱۲۳۶۲۰

کیفیت ‌تضمین‌شده

ارسال به سراسر کشور

تحویل سریع

[][ { "719": { "value": { "pk": 719, "name": "یک", "extra_data": null, "order": 1, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 719, "name": "یک", "extra_data": null, "order": 1, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 12551, "product": 4949, "name": "تی فیت 290 پاور مکس 2022 - درجه گریپ:یک", "options": [ { "pk": 719, "name": "یک", "extra_data": null, "order": 1, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 5750000, "final_price": 4970000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "720": { "value": { "pk": 720, "name": "دو", "extra_data": null, "order": 2, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 720, "name": "دو", "extra_data": null, "order": 2, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 12552, "product": 4949, "name": "تی فیت 290 پاور مکس 2022 - درجه گریپ:دو", "options": [ { "pk": 720, "name": "دو", "extra_data": null, "order": 2, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 5750000, "final_price": 5750000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "721": { "value": { "pk": 721, "name": "سه", "extra_data": null, "order": 3, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 721, "name": "سه", "extra_data": null, "order": 3, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 12553, "product": 4949, "name": "تی فیت 290 پاور مکس 2022 - درجه گریپ:سه", "options": [ { "pk": 721, "name": "سه", "extra_data": null, "order": 3, "attribute": { "pk": 206, "slug": "grip-level", "name": "درجه گریپ", "description": null, "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 5750000, "final_price": 5750000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] } } ]false

۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان

موجودی:
موجود
ارسال از:

اولین روز کاری

راکت تنیس تکنی‌فایبر تی فیت 290 پاور مکس 2022