lozi-footer

برترین خریداران اسکیت :

سودابه ناصری ابنوی

۷.۰ M

سپیده سالکی

۷.۰ M

فاطمه وحیدی

۶.۵ M
لیدربورد

قیمت و خرید کفش اسکیت رولربلید

رولربلید عقیده دارد ماموریت و دلیل وجود این برند انگیزه دادن به مردم برای حرکت آزادانه روی چرخ هاست . رولربلید تمام روش هایی که میتواند به مردم انگیزه بدهد را پوشش میدهد. پیامرسانی که مردم را هیجان زده و غافلگیر می کند یا آنها را به اندیشیدن درباره ورزش اسکیت سواری و برند رولربلید از نگاهی تازه وامیدارد.مردم یک کلمه بسیط و همه جانبه است. این کلمه هر کس را که اسکیت سواری میکند یا خواهد کرد، پوشش میدهد. مخاطبان ما به بزرگی خود ورزش اسکیت سواری هستند.

حرکت آزادانه یگانگی سیال و شکوهمند اسکیت سواری را تقویت میکند. این نمایانگر حس شخصی و ارضاکننده ی حرکت با استفاده از توان، زمان و مدل خود فرد است.

چرخها به معنای واقعی کلمه، علت حرکت فرد در اسکیتسواری است، و هسته ی کاری ما را تعیین میکند. دنیا به واسطه اسکیت در جنب و جوش است.تصور کنید دنیا چگونه به نظر میرسید، اگر رولربلید در اجرای ماموریتش موفق میشد دنیایی تغییریافته به واسطه مردم سالمتر، جوامع قویتر، ازدحام کمتر، آلودگی کمتر، شادی بیشتر، و تعامل بیشتر با زندگی فیزیکی انسانی رویای کوچکی نیست.

اصول برند رولربلید : اطمینان. پیشروی. تجربه. این اصول ستون های ماموریت رولربلید هستند. اینها فیلترهایی هستند که به کمک آنها تصمیم میگیرند و از تمام تصمیمات برند و محصول دفاع میکنند. اصول برند، کاری را که میکنیم و چیزی را که میسازیم هدایت میکنند.رولربلید، بهترین اسکیت های دنیا را میسازد. به طور کلی خرید کفش اسکیت رولربلید در دنیا حرف اول را می زند . همه اعضای در این کمپانی اسکیت سوار هستند، و میدانند چقدر اهمیت دارد که اسکیت ها و وسایلمان کارکرد خوبی داشته باشند و انتظارات ما را برآورده کنند.