lozi-footer

کمپو KH-E23 سرمه‌ای

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان 1850000018500000 18500000

( ۰ رأی)
برند:

کمپو

رنگ: سرمه‌ای
سایز: ۳۷,۳۸,۳۹,۴۰,۴۱,۴۲,۴۳,۴۴,۴۵
جنس: BREATHABLE MESH,PU

مشاوره تلفنی رایگان۰۹۱۹-۵۱۲۳۶۲۰

کیفیت ‌تضمین‌شده

ارسال به سراسر کشور

تحویل سریع

[][ { "7": { "value": { "pk": 7, "name": "41", "extra_data": null, "order": 27, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 7, "name": "41", "extra_data": null, "order": 27, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9087, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:41", "options": [ { "pk": 7, "name": "41", "extra_data": null, "order": 27, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "8": { "value": { "pk": 8, "name": "42", "extra_data": null, "order": 29, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 8, "name": "42", "extra_data": null, "order": 29, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9088, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:42", "options": [ { "pk": 8, "name": "42", "extra_data": null, "order": 29, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "9": { "value": { "pk": 9, "name": "43", "extra_data": null, "order": 31, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 9, "name": "43", "extra_data": null, "order": 31, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9089, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:43", "options": [ { "pk": 9, "name": "43", "extra_data": null, "order": 31, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "53": { "value": { "pk": 53, "name": "37", "extra_data": null, "order": 20, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 53, "name": "37", "extra_data": null, "order": 20, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9083, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:37", "options": [ { "pk": 53, "name": "37", "extra_data": null, "order": 20, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "54": { "value": { "pk": 54, "name": "38", "extra_data": null, "order": 21, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 54, "name": "38", "extra_data": null, "order": 21, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9084, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:38", "options": [ { "pk": 54, "name": "38", "extra_data": null, "order": 21, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "55": { "value": { "pk": 55, "name": "39", "extra_data": null, "order": 23, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 55, "name": "39", "extra_data": null, "order": 23, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9085, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:39", "options": [ { "pk": 55, "name": "39", "extra_data": null, "order": 23, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "56": { "value": { "pk": 56, "name": "40", "extra_data": null, "order": 25, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 56, "name": "40", "extra_data": null, "order": 25, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9086, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:40", "options": [ { "pk": 56, "name": "40", "extra_data": null, "order": 25, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "57": { "value": { "pk": 57, "name": "44", "extra_data": null, "order": 33, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 57, "name": "44", "extra_data": null, "order": 33, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9090, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:44", "options": [ { "pk": 57, "name": "44", "extra_data": null, "order": 33, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] }, "58": { "value": { "pk": 58, "name": "45", "extra_data": null, "order": 35, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 58, "name": "45", "extra_data": null, "order": 35, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 9091, "product": 3864, "name": "کمپو KH-E23 سرمه‌ای - سایز:45", "options": [ { "pk": 58, "name": "45", "extra_data": null, "order": 35, "attribute": { "pk": 2, "slug": "size", "name": "سایز", "description": "", "type": "other", "type_display": "دیگر" }, "selected": false } ], "price": 1850000, "final_price": 1850000, "available": true, "disable": false } } ] } } ]false
موجودی:
موجود
ارسال از:

اولین روز کاری

چرا کفش بدمینتون کمپو KH-E23 سرمه‌ای؟

پا قلب دوم شماست. شما چقدر به سلامت قلب خود اهمیت می‌دهید؟ اگر یک فرد معمولی نباشید و مدت زمان زیادی را به تمرین در سالن‌های ورزشی اختصاص دهید چه؟ آیا باز هم به سلامت پاهای خود اهمیت نمی‌دهید؟

خب اگر پاسخ شما در راستای اهمیت‌دادن به سلامت پاهایتان است، با ما همراه شوید تا کمی در خصوص کفش بدمینتون کمپو KH-E23 سرمه‌ای صحبت کنیم.ویژگی‌های کفش بدمینتون کمپو KH-E23 سرمه‌ای

اولین مساله‌ی مورد اهمیت درباره یک کفش ورزشی مواد سازنده آن است. در ساخت کفش بدمینتون کمپو KH-E23 سرمه‌ای از پلی‌اورتان، مِش قابل تنفس و زیره‌ی پایدار و غیر چرخشی استفاده شده است.

حالا مزایای استفاده از این مواد چیست؟ پلی‌اورتان یک ماده‌ی غیرسمی و بسیار منعطف است که باعث می‌شود پای شما به‌راحتی در کفش قرار بگیرد و بتواند حرکت کند.

 

دومین مورد در خصوص پلی‌اورتان این است که این ماده در مقابل عوامل مخرب بیرونی بسیار مقاوم است و بنابراین می‌توانید مدت زمان مناسبی از این کفش برای تمرینات و مسابقات درون سالن خود استفاده کنید.

مِش قابل تنفس هم به کفش بدمینتون شما کمک می‌کند تا عرق و حرارتی که بر اثر فعالیت زیاد شما در کفش به وجود می‌آید توسط این تکنولوژی از کفش خارج شود و فضای درون کفش همیشه خنک و خشک باقی بماند. این مساله منجر به کاهش خستگی پاها می‌شود.

 


در ساخت این کفش بدمینتون از دو تکنولوژی دیگر هم بهره برده شده است. یکی جنس میانی کفش که از EVA تهیه شده است و دیگری جنس زیره‌ی کفش است که از تکنولوژی Non Marking استفاده شده است.

EVA ماده‌ای بسیار انعطاف‌پذیر و مقاوم است که می‌تواند به‌راحتی به جنس‌های لاستیکی متصل شود و در هر رنگی که بخواهید آن را داشته باشید.

 

تکنولوژی Non Marking هم به زیره‌ی کفش کمک می‌کند که علاوه بر انعطاف‌پذیری بالا بتواند در مقابل سایش از خود مقاومت نشان دهد.

در کل کفش بدمینتون کمپو KH-E23 سرمه‌ای یک کفش منعطف و مقاوم است که افراد در هر رده‌ی سنی به‌دوراز جنسیت خود می‌توانند آن را تهیه کنند و در سالن‌های بدمینتون و اسکواش از آن استفاده کنند.