لوزی

گریپ ونسون مدل ۰۰۶

۷۵,۰۰۰ تومان 750000750000

5 (2رأی) 5
( ۲ رأی)
برند:

ونسون

مشاوره تلفنی رایگان۰۹۱۹-۵۱۲۳۶۲۰

کیفیت ‌تضمین‌شده

ارسال به سراسر کشور

تحویل سریع

[][ { "1": { "value": { "pk": 1, "name": "مشکی", "extra_data": "000000", "order": 1, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 1, "name": "مشکی", "extra_data": "000000", "order": 1, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4953, "product": 2215, "name": "گریپ ونسون مدل ۰۰۶ - رنگ:مشکی", "options": [ { "pk": 1, "name": "مشکی", "extra_data": "000000", "order": 1, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false } ], "price": 75000, "final_price": 75000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "2": { "value": { "pk": 2, "name": "آبی", "extra_data": "0088ff", "order": 3, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 2, "name": "آبی", "extra_data": "0088ff", "order": 3, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4956, "product": 2215, "name": "گریپ ونسون مدل ۰۰۶ - رنگ:آبی", "options": [ { "pk": 2, "name": "آبی", "extra_data": "0088ff", "order": 3, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false } ], "price": 75000, "final_price": 75000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "15": { "value": { "pk": 15, "name": "قرمز", "extra_data": "ed0c0c", "order": 2, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 15, "name": "قرمز", "extra_data": "ed0c0c", "order": 2, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4954, "product": 2215, "name": "گریپ ونسون مدل ۰۰۶ - رنگ:قرمز", "options": [ { "pk": 15, "name": "قرمز", "extra_data": "ed0c0c", "order": 2, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false } ], "price": 75000, "final_price": 75000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "142": { "value": { "pk": 142, "name": "زرد", "extra_data": "ffff00", "order": 4, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 142, "name": "زرد", "extra_data": "ffff00", "order": 4, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4955, "product": 2215, "name": "گریپ ونسون مدل ۰۰۶ - رنگ:زرد", "options": [ { "pk": 142, "name": "زرد", "extra_data": "ffff00", "order": 4, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false } ], "price": 75000, "final_price": 75000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] }, "172": { "value": { "pk": 172, "name": "بنفش", "extra_data": "9932cc", "order": 12, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false }, "childs": [ { "pk": 172, "name": "بنفش", "extra_data": "9932cc", "order": 12, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false, "join_final_product": { "pk": 4957, "product": 2215, "name": "گریپ ونسون مدل ۰۰۶ - رنگ:بنفش", "options": [ { "pk": 172, "name": "بنفش", "extra_data": "9932cc", "order": 12, "attribute": { "pk": 1, "slug": "color", "name": "رنگ", "description": "", "type": "color", "type_display": "رنگ" }, "selected": false } ], "price": 75000, "final_price": 75000, "available": true, "image": null, "image_mobile": null, "image_website": null, "image_thumbnail": null, "disable": false } } ] } } ]false

۷۵,۰۰۰ تومان

موجودی:
موجود
ارسال از:

اولین روز کاری

گریپ ونسون مدل ۰۰۶

  • جنس: PU
  • عملکرد فوق‌العاده گریپ جهت سر نخوردن راکت از دست با حداکثر جذب تعریق و عمر بسیار بالا.
  • عرض گریپ: ۲.۵ سانتی‌متر
  • طول گریپ: ۱۱۰ سانتی‌متر
  • ضخامت گریپ: ۱.۶ میلی‌متر
  • رنگ‌بندی: آبی – بنفش – مشکی – زرد – قرمز 
  • ضخامت: متوسط
  • مدل رویه گریپ: ایردار
  • ساخت: تایوان