لوزی

false0

برترین خریداران بدمینتون :

رسول علاماتی

۱۸.۰ M

امیر خاک زاده

۱۵.۱ M

شایلین روشنایی

۱۱.۷ M
لیدربورد

قیمت و خرید زه راکت بدمینتون

هرچه کشش زه راکت بدمینتون بیشتر باشد، کنترل راکت بدمینتون بالاتر می‌رود و در ضربات بلند فشار و انرژی بیشتری روی مچ‌ها و بازوها خواهد بود. در مقابل کشش کمتر زه راکت بدمینتون کنترل توپ را مشکلتر می‌کند. وقتی نیروی کشش زه راکت بدمینتون زیاد است، زمان تماس توپ روی زه راکت بدمینتون کمتر می‌شود . زمان تماس کمتر به این معنی است که زه‌ها بطور نسبی کمترین اثر را در زمانیکه توپ بدمینتون ضربه می‌خورد خواهد داشت .


هرچه کشش زه راکت بدمینتون کمتر باشد نیروی بیشتری تولید می‌کند پس نیرو و فشار کمتری روی مچ و بازو وارد می‌شود و ضربات بلند نیاز به انرژی کمتری دارند اما در مقابل باعث کم شدن کنترل ضربه و دقت فرود توپ بدمینتون می‌شود .

وقتی نیروی کشش زه‌ها بسیار زیاد باشد، تو رفتگی کمتر در بستر زه‌ها به این معنی خواهد بود که زمان برخورد شاتل با صورت راکت بسیار کوتاه بوده و بنابراین اگر ایجاد نیروی آنی و لحظه‌ای کافی نباشید ريال شاتل خیلی آرام به پرواز در می‌آید.وقتی که کشش زه‌ها بسیار کم باشد، مقدار زیاد تو رفتگی بستر زه ها به معنی زمان برخورد بین شاتل و سطح زه ها طولانی‌تر است و این یعنی نیرو از انرژی ناگهانی و انی آزاد شده قادر نخواهد بود که بطور کامل به شاتل منتقل شود.

هر کسی متناسب با سبک بازی خود باید نیروی کشش مناسب برای زه راکت بدمینتون خود انتخاب کند. فروشگاه اینترنتی زه راکت بدمینتون لوزی به شما در خرید زه راکت بدمینتون کمک می‌کند تا در کمترین زمان خرید خود را انجام دهید و مشخصات محصولات را به‌راحتی مشاهده کنید.