لوزی

مهم ترین اصطلاحات اسکیت برد
توسط فاطمه محمودیان | j۱۸ jژوئیه j۲۰۲۲

مهم ترین اصطلاحات اسکیت برد

برای همه‌ی ما این مساله اتفاق می‌افتد که وقتی تازه وارد حوزه‌ای تخصصی می‌شویم با حجمه‌ای از کلمات و اصطلاحاتی روبه‌رو می‌شویم که تابه‌حال به گوشمان نخورده است.

همه‌ی ما در ابتدا کمی وحشت می‌کنیم و احساس می‌کنیم شبیه نوزادی هستیم که وارد کلاس درس دانشگاه شده است و از هیچ‌چیز سر در نمی‌آورد.

 

این موضوع حتی در مورد اصطلاحات اسکیت برد هم صدق می‌کند و چون اغلب این اصطلاحات به زبان انگلیسی هستند ممکن است کمی شما را وحشت‌زده کنند.

نیازی به نگرانی نیست. بیایید تا باهم مهم‌ترین اصطلاحات اسکیت برد را یاد بگیریم و با خیالی آسوده در جمع حرفه‌ای‌های این رشته‌ورزشی حضور پیدا کنیم.

 

اصطلاحات مربوط به ترفندهای اسکیت برد


·      اصطلاحات اسکیت برد برای حرکت Ollie


Ollie (آلی)

این حرکت که یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین حرکات در اسکیت برد است، از پای عقبی برای نزدیک‌کردن دم اسکیت برد به زمین و بالابردن تخته از سطح زمین استفاده می‌شود که اغلب در مسیرهای شیب‌دار استفاده می‌شود.

 

Nollie (نالی)

همان حرکت ollie که این بار با پای جلویی و توسط دماغه‌ی اسکیت برد صورت می‌گیرد.

 

Ollie north (آلی نرث)

همان حرکت ollie با این تفاوت که پای جلویی شما از اسکیت برد جدا می‌شود و آن را باید به‌صورت افقی روی هوا نگه دارید.


 

·      اصلاحات اسکیت برد برای حرکت Flip


180

در این حرکت همراه با پرش تخته به سمت بالا، چرخشی 180 درجه هم در شما رخ می‌دهد.


اصطلاحات اسکیت برد: 180 Heelflip (هیل‌فلیپ 180 )

کافی‌ست زانوهای خود را خم کرده به سمت پایین بروید و در همین‌حال سعی کنید همراه با بلندشدن، به بالا بپرید و اسکیت برد را نیز از زمین جدا کنید. اکنون با پاشنه‌ی پای خود به اسکیت برد ضربه بزنید تا یک دور کامل بچرخد و سپس روی آن فرود بیایید.


 180 Kickflip (کیک‌فلیپ 180)

روی تخته بایستید. پای عقبی را روی دُم اسکیت برد قرار دهید. حال دم را به زمین نزدیک کنید و پای جلویی خود را به‌صورت مورب از دماغه عبور دهید.

در همین‌حین به سمت بالا بپرید تا اسکیت برد از زمین جدا شود و 180 درجه دور خود بچرخد. پس‌از این‌که اسکیت برد چرخید پاهای خود را روی تخته بگذارید و همراه با اسکیت برد فرود بیایید.

 

فیلیپ 360 درجه یا Tre flip

این حرکت شبیه به حرکت قبلی‌ست با این تفاوت که اسکیت برد به جای 180 درجه باید 360 درجه چرخش داشته باشد. نکته‌ای که درخصوص این حرکت وجود دارد حالتی‌ست که پاها در زمان پرش دارند.


دو روش ساده برای تمیز کردن تخته اسکیت برد

 

اصطلاحات اسکیت برد: Hardflip (هاردفلیپ)

در این حرکت با پرشی به سمت بالا، اسکیت برد را در هوا 360 درجه می‌چرخانید. تفاوت این حرکت با فیلیپ 360 درجه در این است که اسکیت برد در این حالت باید به سمت شما و از طریق دم چرخانده شود.

 

Heelflip (هیل‌فلیپ)

برای انجام‌دادن این حرکت باید جفت پا به سمت بالا بپرید تا اسکیت برد به هوا بلند شود و چند دور بچرخد.

 

Inward heelflip (اینوارد هیل‌فلیپ)

در این حرکت باید به‌گونه‌ای به هوا بلند شوید که اسکیت برد پس از یک چرخش 180 درجه‌ی روبه‌جلو به زمین بازگردد.

 

Kickflip (کیک‌فلیپ)

مانند حرکت Kickflip 180 درجه عمل کنید با این‌ تفاوت که پای جلویی را از سمت دیگر دماغه حرکت دهید.

 

اصطلاحات اسکیت برد: Laserflip (لیزر فلیپ)

یک حرکت 360 درجه‌ای دیگر که با کمی چاشنی همراه است. در این حرکت باید پاها را به سمت بیرون پرتاب کنید که اسکیت برد به سمت بدن شما به چرخش درآید.

 

Varial heelflip (وریال هیل‌فلیپ)

همان حرکت heel flip است با این تفاوت که با پاشنه‌ی پای جلویی باید به‌صورت مورب به دماغه فشار وارد کنید تا اسکیت برد بچرخد.

 

اصطلاحات اسکیت برد: Varial flip(وریال فلیپ)

ترکیبی از حرکت backward pop shove it و kickflip .

 

·      اصلاحات اسکیت برد برای حرکت Grind (گرایند)

 

50-50 grind

با یک پرش صحیح از سطح زمین بلند شوید و به‌گونه‌ای روی لبه‌ی سکو فرود بیایید که یک چرخ از جلو و یک چرخ از عقب اسکیت برد روی سطح سکو و دو چرخ دیگر کنار لبه قرار بگیرند.

 

5-0 grind

حرکت بسیار ساده‌ای‌ست که با فشاردادن دم اسکیت برد به سمت پایین اتفاق می‌افتد. در همین‌حال که دم نزدیک به زمین و دماغه به سمت بالا قرار دارد سعی کنید تا اسکیت برد را به سمت جلو به حرکت درآورید. دو چرخ عقبی اسکیت برد به حرکت شما کمک می‌کنند.

 

Crooked grind (کروکد گرایند)

پشت به سمت سکو اسکیت‌سواری کنید. حال با پرشی روی سکو بپرید اما در حدی که تنها دماغه‌ی اسکیت برد روی سکو قرار بگیرد. در این حالت دماغه روی سکو کشیده می‌شود تا شما دوباره به سطح زمین بازگردید.

 

Grind (گرایند)

در این حرکت تراک مستقیما به سطح حرکت برخورد می‌کند و شما توسط لیزخوردن تراک روی سطح می‌توانید حرکت کنید.

 

اصطلاحات اسکیت برد: Nosegrind (نوث‌گرایند)

تراک جلویی و یکی از چرخ‌های جلو منجر به حرکت شما روی لبه‌ی سطح می‌شوند.

 

Smith grind (اسمیث گرایند)

حرکتی برای پرش روی لبه‌ی سکو است که دو چرخ عقبی یکی روی سکو و دیگری روی لبه‌ی سکو قرار می‌گیرند و منجر به حرکت روبه‌جلوی شما می‌شوند.

 

·      اصطلاحات اسکیت برد برای حرکت Slide

 

اصطلاحات اسکیت برد: Backside (بک‌ساید)

اگر در زمان انجام‌دادن حرکات روی سطح شیب‌دار و یا حتی تنها اسکیت‌سواری روی این سطوح، پشت شما روبه‌سطح شیب‌دار باشد، به این حرکت اصطلاحا Backside می‌گویند. و درصورتی‌که صورت شما رو به سطح شیب‌دار باشد به آن Frontside گفته می‌شود.

 

Boardslide (بردساید)

زمانی که تخته را روی سطحی بلغزانید و از آن عبور کنید (یعنی حرکت اسکیت برد توسط چرخ‌ها اتفاق نیفتد).

 

Darkslide (دارک‌اسلاید)

از این جهت این حرکت به حرکت تیره معروف شده است چرا که با قسمت تیره‌رنگ اسکیت برد یا گریپ صورت می‌گیرد. به‌این‌صورت که با یک پرش روی سکو می‌پرید به‌گونه‌ای که قسمت سیاه یا گریپ اسکیت برد روی سکو قرار بگیرد و تا طرف دیگر آن کشیده شود.

 

Noseslide (نوث‌اسلاید)

به سمت لبه حرکت کنید و با پرشی 90 درجه دماغه‌ی اسکیت برد را روی لبه قرار دهید و به سمت جلو لیز بخورید.

 

اصطلاحات اسکیت برد: Tailslide (تالی‌اسلاید)

به سمت سکو بروید و با چرخشی 90 درجه دم اسکیت برد را روی لبه‌ی سکو قرار دهید و به سمت جلو لیز بخورید.

 


·      اصطلاحات اسکیت برد برای حرکت Pop


Pop shove-it (پاپ شاو ایت)

با فشار‌آوردن به دم اسکیت برد سعی کنید آن را روی یکی از چرخ‌های عقبی 360 درجه بچرخانید. این چرخشی در راستای افقی‌ست.

 

اصطلاحات اسکیت برد: Pop

به فشارآوردن پای عقبی به دم برای بلندشدن قسمت جلویی اسکیت برد گفته می‌شود.

 

Shove-it (شاو ایت)

پای جلو در یک نقطه قرار می‌گیرد تا پای عقبی با استفاده از دم اسکیت برد که به هوا بلند شده است آن را 180 درجه بچرخاند.

 

چگونه با اسکیت برد ترمز بگیریم؟

 

سایر اصطلاحات اسکیت برد

 

اصطلاحات اسکیت برد: Air (ایر)

زمانی‌که هر 4 چرخ اسکیت برد در هوا باشد و در همین‌حال به حرکت خود ادامه دهید. این حرکت اغلب زمانی رخ می‌دهد که از انتهای سربالایی پرش کنید و با یک حرکت چرخشی به مسیر قبلی خود بازگردید.

 

Caballerial (کبلرایل)

این حرکت نیاز به سطحی شیب‌دار دارد. زمانی که به بالاترین حد سطح شیب‌دار می‌رسید به هوا بلند شوید و با حرکتی 360 درجه دوباره روی سطح شیب‌دار فرود بیایید. این حرکت می‌تواند هم با پرش از سطح انجام شود و هم تنها در حدی از سطح جدا شوید که بتوانید 360 درجه بچرخید.

 

Carve (کارو)

این حرکت زمانی اتفاق می‌افتد که با کمی چرخش در بالاتنه سعی در تغییر دادنِ جهت اسکیت برد دارید.

 

اصطلاحات اسکیت برد: Fakie (فیکی)

حرکتی برای چرخاندن 180 درجه‌ی جهت حرکتی شماست. در این حرکت تنها با کمی بالابردن پای جلویی خود و چرخاندن قسمت عقبی اسکیت برد می‌توانید جهت حرکت را 180 درجه تغییر دهید.

 

Goofy-foot (گوفی فوت)

این اصطلاح به کسانی گفته می‌شود که پای راست خود را روی دماغه و پای چپ را روی دم می‌گذارند. در حالت معمولی این روند باید برعکس باشد. (گوفی یا مسخره پا)

 

Mongo pushing (مونگو پوشینگ)

برای به‌حرکت‌درآوردن اسکیت برد باید یک پا را روی زمین و دیگری را روی اسکیت برد قرار دهید. معمولِ این حرکت این است که پای جلویی روی اسکیت برد قرار بگیرد و پای عقبی وظیفه‌ی هل‌دادن اسکیت برد را به عهده داشته باشد.

این کار برای بسیاری از افراد سخت است و به‌همین‌دلیل پای عقبی را روی اسکیت برد می‌گذارند و با پای جلویی سعی در به‌حرکت‌درآوردن اسکیت برد می‌کنند. به این حرکت هل‌دادن مونگو گفته می‌شود.

 

No-Comply 180 (نو کمپلای 180)

حرکت جذابی که می‌تواند کمی هم ساده باشد. در این حرکت پای جلویی را روی زمین قرار می‌دهید و در همین‌حین با پای عقبی به دم فشار وارد می‌کنید تا از زمین جدا شود.

حالا یک چرخش 180 درجه‌ای در اسکیت برد و در بدن خود ایجاد کنید و دوباره پای جلویی را روی اسکیت برد قرار دهید.

 

Switch stance (سوییچ استنس)

استنس به حالت‌هایی گفته می‌شود که می‌توانید روی یک اسکیت برد بایستید. پس سوئیچ استنس حالتی‌ست که شما با پای مخالف خود روی اسکیت برد بایستید. مثل مواقعی که اگر راست دست هستید سعی کنید با دست چپ بنویسید.

 

اصطلاحات اسکیت برد: Tic-tac (تیک تاک)

زمانی‌که سعی کنید با تکان‌دادن دماغه‌ی اسکیت برد به‌صورت ماریپچ حرکت کنید.

 

می‌توانیم بگوییم که با مهم‌ترین اصطلاح های اسکیت برد آشنا شدیم و توضیح مختصری درخصوص هرکدام دادیم. اصطلاح های اسکیت برد را یاد بگیرید تا در جمع دوستان خود فردی حرفه‌ای‌تر به نظر برسید.

به معنای اصطلاح های اسکیت برد اکتفا نکنید و سعی کنید اصطلاح های اسکیت برد را به‌صورت عملی هم یاد بگیرید تا لذت اسکیت‌سواری را چند برابر کنید.


اگر قصد خرید اسکیت برد را دارید، مطلب زیر کمک بسیار زیادی در این راستا به شما می‌کند:

کامل‌ترین راهنمای خرید اسکیت برد
نویسنده

فاطمه محمودیان

دانش‌آموخته‌ی فیزیک‌ام و به طراحی و نقاشی علاقه دارم. بعد از ۳ سال تجربه‌ی محتوانویسی، به گروه لوزی پیوستم و حالا می‌تونم درباره‌ی علایق ورزشیم بنویسم.