لوزی

آموزش تنیس روی میز ویژه مبتدیان دوره ۳ ماهه
توسط تیم تولید محتوای لوزی | j۱۵ jدسامبر j۲۰۲۰

آموزش تنیس روی میز ویژه مبتدیان دوره ۳ ماهه

مقدمه :

طرح ذیل آموزش دوره مقدماتی ورزش تنیس روی میز ویژه تازه واردان و افراد مبتدی تهیه و تنظیم می گردد و سبک این طرح آموزشی یه روال تمرینی با شیب ملایم آموزشی و مفید برای شاگردان می باشد.

در این دوره آموزشی در یک بازه زمانی ۳ ماه و به مدت ۱۳ هفته تهیه و تنظیم می گردد و شاگرد بعد از مقدمات دوره ای و آشنایی با ورزش تنیس روی میز به لحاظ تنکیکی آموزشهای پایه این ورزش و تا انتهای مرحله فورهند و بکهند به پایان می رسد .

هدف این سبک آموزشی بیشتر بر تقویت و پیشرفت در تکنیکهای پایه می باشد تا با یک آموزش صحیح و به دور از عجله شاگرد در این تکنیکها به مهارت لازم رسیده و لازمه پذیرش و پیشرفت را در مراحل بالاتر و تکنیکهای پیشرفته را داشته و در آن مراحل دچار مشکل نشود .

هدف از این دوره در شروع آموزش بیشتر در قالب بازی و تفریح می باشد تا افراد مبتدی با تمرینات سخت کسل و نسبت به این رشته دلسرد نشوند.

 

آشنایی با ورزشکار :

اولین جلسه مربی با شاگرد با یک برخورد صحیح و حرفه ای از سمت مربی صورت میپذیرد که گاهاً برخورد دوستانه در شروع و در حین ارتباط به لحاظ روانی و شخصیتی شاگرد کاملا توسط مربی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

توان فیزیکی ورزشکار از قابلیتهای اصلی تشخیصی می باشد که مربی باید از عهده آن بخوبی برآید ، پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت شاگرد و رفع ایرادهای و استفاده از نقاط قوت جهت بالابردن بهره گروهی آموزشی در پیشرفت سریع بازیکن بسیار مفید بوده و به لحاظ استعدادی بازیکن در طبقه بندی سطحی آموزشی خود در کلاس های پایه قرار می گیرد .

استفاده صحیح و استاندارد از ادوات این رشته ورزشی ( تی شرت ، شورت ، کفش و راکت تمرینی ) از ملزومات می باشد و شاگرد باید با مشاوره و کارشناسی صحیح از مربی این ابزار را در اختیار داشته و سرآغازی را برای پیوستن به این جامعه ورزشی داشته باشد.


شروع آموزش : ( هفته اول – جلسه اول و دوم )

در دوره مبتدی آموزشی حداقل مربی جلسات ۳ روزه۱ ساعته در هفته را باید برای شاگرد تنظیم و در نظر بگیرد تا با شروع آموزش های پایه و استعداد یابی صحیح شاگرد وارد تمرینهای مهارتی گردد.

 • آشنایی با راکت

در ابتدا توسط مربی باید بعد از شناخت صحیح راکت و تهیه آن با توضیحات صحیح از نوع راکت و مشخصات تکنیکی راکت ( روی صفحه – پشت صفحه – دسته راکت ) را کاملاً تشریح نماید و شاگرد با کسب دانش مقدماتی از راکت از استرس و ترس مواجه شدن با آن بتواند به مقدار زیادی جلوگیری نماید.

 • نحوه صحیح را کت گیری

بعد از شناخت نسبی مربی از شاگرد و استعداد یابی شاگرد در سمت چپ و یا راست دست بودن میتواند با شروع مرحله راکت گیری دوره آموزشی را شروع نموده و در این مرحله مربی باید کاملا اوصل صحیح راکت گیری را کاملاً متابق با استانداردهای روز به شاگرد انتقال داده تا در اولین گام شروع شاگرد در مراحل بعدی و اجرای تکنیکهای پیشرفته دچار مشکل نشود .

بعد از تکمیل در مرحله راکت گیری شاگرد می بایست با در دست گرفتن صحیح راکت تمرینهای گرم کردن جسمی را شروع نموده که در شروع هرجلسه قبل از تمرینهای مهارتی به مدت ۱۰ دقیقه الزامی می باشد .

 • بازی با بادکنک

بعد از آماده شدن شاگرد در مرحله گرم کردن فیزیکی ۱ عدد بادکنک به قطر تقریبی ۲۰ الی ۳۰ سانتی باد شده در اختیار شاگرد قرار می گیرد که می بایست بوسیله راکت ضربات عمودی رو به بالا به بادکنک اعمال نماید تا نوع قدرت ضربه و تمرین راکت گیری و مقدار نیروی اعمالی به بادکنک و راکت را آشنایی پیدا کند این تمرین به مدت ۲ جلسه در هفته اول آموزشی اجباری می باشد و گاهاً با بازی های مختلفی با بادکنک با انجام می رسد . بازی های شاد بصورت روبرو در شاگردان با ضربات متوالی به بادکنک و انتقال به طرف دیگر بصورت پاس دادن و زدن ضربه های محکم تر تدریجی و وقوی که به بادکنک اعمال می شود در بکارگیری عضلات دست مفید بوده و ترس و استرس شاگرد از برخورد و مواجه شدن با راکت و توپ تقریباً ار بین خواهد رفت .

 

آشنایی با توپ : (هفته اول – جلسه ۳)

ارائه توضیحات تکمیلی توسط مربی و آشنایی شاگرد باید کاملاً به انجام رسد .

در شروع تمرین با توپ شاگرد بدون راکت توپ را در جهات مختلف با دست غیر مسلح و بدون راکت پرتاب می کند تا با آشنایی با سرعت توپ و مقدار نیروی لازم جهت جابجایی توپ به آشنایی بیشتری پیدا کند.


پیوند راکت با توپ :

در این مرحله شاگرد نحوه صحیح راکت گیری را آموزش دیده و تمرینهای مقدماتی با بادکنک و بازیهای مختلفت آن را انجام داده و حال بجای بادکنک تمام بازیهای شاد قبلی را با توپ انجام میدهد تا مهارت در زدن ضربه به توپ فورهند و بکهند جابجایی توپ و انتقال توپ و غیره را تکمیل نماید.

تمرینهای مقدماتی مانند زدن رو راکتی فورهند و بکهند و ترکیبی – انتقال توپ به سبد با راکت – زدن ضربه های هدفمند به دیوار – زدن ضربه های یکی در میان بین راکت و زمین و غیره


آشنایی با میز تنیس : ( هفته ۲ – جلسه اول )

در این مرحله مربی قبل از شروع گرم کردن باید شاگرد را آماده کند و توضیحات لازم نسبت به میز را بصورت شفاهی بیان نماید و بعد از ارایه توضیحات شاگرد ملزم به گرم کردن در دور میز می باشد بطوری که با محیط میز و سرعت جابجا شدن دور میز نوع میز و رنگ میز ارتفاع میز آشنایی بیشتری پیدا کند .

بعد از گرم کردن شاگرد بالاختیار خود پشت یه سمت میز قرار می گیرد و بدون راکت و فقط با دست خالی توپ را به روی میز پرتاب می نماید تا با عکس العمل عای توپ حین برخورد و نوع برخورد آشنا شده و با مدل های مختلفی پرتابی دو طرفه مدل سرویسی ۲ ضرب در هر سمت و …

این جلسه کاملاً بدین صورت انجام می پذیرد و تا شاگرد با آشنایی بیشتری به میز و با بازیهای شاد بین شاگردان انجام پذیرد و استفاده از راکت در این جلسه کاملاً ممنوع می باشد.


پرتاب توپ با راکت روی میز : ( هفته ۲ جلسه دوم و سوم)

در این جلسه شاگرد با در دست داشتن راکت و در اختیار داشتن فقط یک توپ پشت میز رفته و تمام تمرینهای جلسه پیش را با راکت و با پرتاب توپ انجام می دهد.

این مرحله از آموزش بسیار مهم بوده و باید انواع پرتابهای صحیح را انجام دهد و طرف مقابل توپ را با دست گرفته و مجدد با راکت پرتاب نماید این دو جلسه همراه با بازی بوده و شاگرد حین تمرین خستگی کمتر و تمرین کسل کننده ای نخواهد داشت و حتی می توان برای آشنایی بیشتر بین دو شاگرد حالت رقابتی بوجود آورد و تشویق های کلامی و ایجاد انگیزه رقابت را شروع نماییم .


پرتاب کنترل شده : ( هفته سوم )

در این هفته کاملاً شاگرد با مراحل قبلی آَشنایی پیدا کرده و مهارت نسبی را پیدا کرده است و با فرض این مهارت ها وارد مرحله جدیدی در تمرینات می شود و نحوه پرتاب صحیح توپ بصورت کنترل شده و ارسال توپ به هدف های از قبل تعیین شده را انجام می دهد که تمرینات تمرکزی و کنترلی را شورع می کند .

نوع پرتاب کردن توپ اهمیت نداشته و از شاگرد هدف گیری و کنترل توپ را در اولویت تمرینی قرار می دهیم هدفها از نوع کاغذ – بشقاب – لیوان – سبد و اشیا دیگر صداد دار می توان استفاده کرد با به صدا در آمدن لحظه برخورد نوعی حس مثبتی را به شاگرد القا خواهد نمود.


گارد فورهند و ضربه فورهند : ( هفته چهارم )

شروع این مرحله به مراحل مختلفی نیاز دارد که سرفصل هر کدام به شرح ذیل می باشد:

 1. قرارگیری صحیح پشت میز در منطقه فورهند
 2. آموزش کامل گارد فورهند و نحوه صحیح قرارگرفتن
 3. آموزش مراحل ضربه های فورهند ( قبل ضربه – حین ضربه – بعد از ضربه )
 4. حرکات صحیح و کامل دست
 5. زمان برخورد توپ

بعد از آموزش دیدن تمام این مراحل شاگرد می بایست تمام تمرینات جلسه قبل را با گارد فورهند و بصورت صحیح و اعمل ضربه به توپ در منطقه و گارد و حالت فورهند انجام دهد .

منطقه فرود توپ اهمیت زیادی در این جلسات ندارد و در این مرحله تمام تمرکز شاگرد باید رد نحوه صحیح اجرای تکنیک های فورهند باشد این هفته شاگرد کاملا این تمرینات را انجام می دهد تا فرم بدن و نحوه صحیح زدن ضربه و فرود توپ تقریبا بصورت صحیح شکل پذیرد.


شروع مرحله توپ ریزی منظقه فورهند : ( هفته پنجم آموزشی )

در این مرحله مربی باید تعداد معینی توپ را آماده در سبد داشته باشد وارسال توپهای ساده و بلند و با سرعت کم توسط مربی در منطقه فورهند ریخته می شود و شاگرد باید با عکس العمل های صحیح به توپ ضربه وارد نماید و توپ را با حرکت درست و اصولی به پشت تور و طرف مقابل میز انتقال دهد این هفته کاملا در اختیار این تمرین قرار می گیرید و شاگرد مرحله به مرحله پیش رفته و اشکال گیری می شود و با نحوه صحیح ضربه زدن به توپ آشنا می شود و

مقدار کنترل و سرعت و زاویه توپ آشنایی پیدا می کند .

 

تمرین هول فورهند نقطه به نقطه : ( هفته هفتم )

این تمرین توسط مربی شروع می شود و با ضربه های نسبتاً آرام و بلند و ساده شروع می شود و شاگرد با آموخته های قبلی سعی در ارسال توپ به منطقه مربی را دارد.

ارسال صحیح توپ و کنترل صحیح و رفع اشکالات ضربه به عهده مربی می باشد و می بایست تمام توپ ها در یک منطقه برای شاگرد ارسال شود و معمولاً با تعداد کم شروع و به تدریج بیشتر خواهد شد .

 

هدف گیری منطقه ای فورهند : ( هفته هشتم)

این هفته در آغاز هر جلسه تمرین هول فورهند شروع می شود و مربی باید اشکالات (حالت بدن – گارد فورهند – نحوه ضربه زدن – حرکات ساعد ) را تدریجاً اصلاح نماید.

بعد از گرم شدن و زدن فول فورهند مرحله توپ ریزی شروع می شود و شاگرد باید کم کم منطقه فورد را توسط مربی تعیین شده را هدف گیری کند و کنترل و دقت را در تمرین بالا ببرد و تمرین نماید و در آخر هر جلسه تمرینی به مدت ۱۰ دقیقه تمرین سرویس فورهند را انجام میدهد.

 

آموزش بکهند : ( هفته نهم )

شروع این مرحله به مراحل مختلفی نیاز دارد که سرفصل هر کدام به شرح ذیل می باشد:

 1. قرارگیری صحیح پشت میز در منطقه بکهند
 2. آموزش کامل گارد بکهند و نحوه صحیح قرارگرفتن
 3. آموزش مراحل ضربه های بکهند ( قبل ضربه – حین ضربه – بعد از ضربه )
 4. حرکات صحیح بکهند و کامل دست بکهند
 5. زمان برخورد توپ

بعد از آموز دیدن تمام این مراحل شاگرد می بایست تمام تمرینات را با گارد بکهند و بصورت صحیح و اعمل ضربه به توپ در منطقه و گارد و حالت بکهند انجام دهد .

منطقه فرود توپ اهمیت زیادی در این جلسات ندارد و در این مرحله تمام تمرکز شاگرد باید در نحوه صحیح اجرای تکنیک های بکهند باشد این هفته شاگرد کاملا این تمرینات را انجام می دهد تا فرم بدن و نحوه صحیح زدن ضربه و فرود توپ تقریبا بصورت صحیح شکل پذیرد.


شروع مرحله توپ ریزی منظقه بکهند: ( هفته دهم آموزشی )

در این مرحله مربی باید تعداد معینی توپ را آماده در سبد داشته باشد و توپهای ساده و بلند و با سرعت کم توسط مربی در منطقه بکهند ریخته می شود و شاگرد باید با عکس العمل های صحیح به توپ ضربه وارد نماید و توپ را با حرکت درست و اصولی به پشت تور و طرف مقابل میز انتقال دهد این هفته کاملا در اختیار این تمرین قرار می گیرید و شاگرد مرحله به مرحله پیش رفته و اشکال گیری می شود و با نحوه صحیح ضربه زدن بکهند به توپ آشنا می شود و مقدار کنترل و سرعت و زاویه توپ آشنایی پیدا می کند .

در آخر هر جلسه به مدت ۱۰ دقیقه تمریل هول فورهند انجام میگیرد.


تمرین هول بکهند نقطه به نقطه : ( هفته یازدهم )

این تمرین توسط مربی شروع می شود و با ضربه های نسبتاً آرام و بلند و ساده شروع می شود و شاگرد با آموخته های قبلی سعی در ارسال توپ به منطقه مربی را دارد.

ارسال صحیح توپ و کنترل صحیح و رفع اشکالات ضربه به عهده مربی می باشد و می بایست تمام توپ ها در یک منطقه برای شاگرد ارسال شود و معمولاً با تعداد کم شروع و به تدریج بیشتر خواهد شد .


هدف گیری منطقه ای بکهند: ( هفته دوازدهم)

این هفته در آغاز هر جلسه تمرین هول بکهند شروع می شود و مربی باید اشکالات (حالت بدن – گارد فورهند – نحوه ضربه زدن – حرکات ساعد ) را تدریجاً اصلاح نماید.

بعد از گرم شدن و زدن فول بکهند مرحله توپ ریزی شروع می شود و شاگرد باید کم کم منطقه فورد را توسط مربی تعیین شده را هدف گیری کند و کنترل و دقت را در تمرین بالا ببرد و تمرین نماید و در آخر هر جلسه تمرینی به مدت ۱۰ دقیقه تمرین سرویس بکهند و هول فورهند را انجام میدهد.


آموزش جابجایی : ( هفته سیزدهم )

در این مرحله مربی تمام اصول جابجای های پشت میز ۳ نقطه رفت و برگشت در فورهند و بکهند را آموزش می دهد و شاگرد با در دست داشتن راکت تمرین را بدن توپ پشت میز و با زدن سایه شروع می کند .

بعد از آشنا شدن در این مرحله و یادگیری صحیح جابجای تو پ ریزی در این مرحله توسط مربی انجام می شود و در سه نقطه مختلف با جابجایی صحیح انجام می گیرد.

حرکات جابجایی بصورت ریتمیک و صحیح و رفت و برگشتی باید انجام شود و زدن ضربه صحیح در این ۳ نقطه لازم و ضروری است و در حین تمرین مربی کاملاً می بایست تمامی ضربات را رصد نماید.

در پایان هر جلسه تمرین شاگردان می توانند بصورت چالشی با یکدیگر به تمرین هول و شمارش آن و بعد از این تمرین می توانند مسابقه دهند تا با نوع مسابقات و امتیاز گیری و گیم بازی های آَشنایی پیدا کنند


تهیه و تنظیم : علیرضا مشهدی تفرشی

نویسنده

تیم تولید محتوای لوزی

متشکل از گروهی از جوانان باانگیزه برای توسعه محتوای ورزشی کشور